حمل و نقل کالاهای خطرناک

گمرک چیست ؟
می 13, 2014
بازرگانی
می 13, 2014
  • TaskSuspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies.

حمل کالاهای خطرناک، اعم از اینکه برای حمل به مقصد در خارج از کشور یا در مسیر ترانزیت به و یا از کشورهای همسایه ارسال می شود، می تواند دردسر ساز و پیچیده باشد و مقررات متعددی در این زمینه وجود دارد که باید برای حصول اطمینان از حمل ایمن اینگونه کالاها رعایت شود.
کارکنان متخصص شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت ، همواره طبق آخرین مقررات مربوط به چگونگی حمل محموله های خطرناک عمل کرده تا مشتریان مشمول جرایم حقوقی مربوط به عدم آگاهی یا عدم پیروی از این مقررات نشوند. کارشناسان در خصوص مسائلی به شرح ذیل مشاوره تخصصی ارائه می نمایند:

تعیین کلاس مربوطه کالای خطرناک
اطلاع رسانی و توصیه های لازم در خصوص شرایط و ملزومات بسته بندی با توجه به طبقه بندی محموله
معرفی اسناد و اطلاعات ایمنی مواد که حاوی روشهای مخصوص درزمینه تمیزکردن این مواد درصورت نشت یا وقوع حادثه می باشد
مستند سازی کامل مبنی بر روش حمل و نقل و مقررات مربوط
ارائه تابلوهای حاوی علایم هشدار دهنده که مختص قوانین کشور ذیربط یا بین الملل می باشد
حمل و نقل زمینی محموله های خطرناک در سطح بین المللی
رعایت دستورالعملهای مربوط به حمل ونقل کالاهای خطرناک از اهمیت بسزائی برخوردار است. آخرین اصلاحات مربوط به این دستورالعملها در ژانویه ۲۰۱۷ به تصویب رسید که مرتباً بازبینی و به روز رسانی می شوند. بنابراین هریک از شرکتهای صاحب کالا باید در به کارگیری شرکت حمل و نقل با تجربه و آگاه از اصول، مقررات و تغییرات مربوطه، نهایت دقت را به خرج دهند. این قوانین و استانداردها، شامل دستورالعمل های مربوط به حمل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی کالاهای خطرناک می باشند.
شرکتهای حمل و نقل می توانند با استناد به قوانین کالاهای طبقه بندی شده نسبت به حمل ونقل کالاهای خطرناک که شامل کلاس های ذیل می باشد اقدام کنند:

كلاس يك – مواد منفجره و فرآورده هاي حاوي مـواد
كلاس دو – گازهاي متراكم ، مايع شده و يا حل شده تحـت فشار
كلاس سه – مايعات سريع الاشتعال
كلاس چهارــ مواد جامدسريع الاشتعال
كلاس پنج ــ مواد اكسيد كننده و پراكسيدهاي آلي
كلاس شش ــ مواد سمي و عفوني (آلوده كننده)
كلاس هفت ــ مواد راديواكتيو
كلاس هشت ــ مواد سوزآور و خورنده
كلاس نه – ساير مواد و فرآورده هاي خطرناك
حفاظت محیط زیست در زمان حمل محموله
تعهدات شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت مبتنی بر ارائه توصیه های کارشناسی بسته بندی، مستند سازی و حمل ونقل محموله های خطرناک در مبدأ و مقصد، ضمن یک ارتباط دو سویه با شبکه نمایندگی های بین المللی، اجرا می شود.
توصیه می شود که هرگز مدیریت امور حمل و نقل محموله های خطرناک خود را به افراد غیرمتخصص نسپارید. حتی درصورت ورود ایمن کالا به مقصد، عدم رعایت اصول و وقوانین مربوطه می تواند منجر به تاخیرهای غیر ضروری و جرایم مالی سنگین شود. برای مشاوره های تخصصی می توانید با کارشناسان حمل در شرکت تماس حاصل فرمایید.